POP UP VACATION

הצעות בתוקף לעוד

  •  ימים
  •  שעות
  •  דקות
  •  שניות
 
מקדימים ומרוויחים ! 
הקדימו להזמין חופשה במלונות הרשת מבית AFI HOTELS 
 VERT, קראון פלזה, אינדיגו, גילגל וחיפה Bayview ותיהנו מחופשה בהנחה מפנקת !
מגיעים לחופשה בראש שקט, ונהנים ממחירים חד פעמיים . 
שימו לב ! כל המבצעים המוצגים מטה הינם בחיוב מראש ובהתאם לתקנון המופיע מטה 
סינון לפי

תקנון הזמנת חבילת נופש "POPUP VACATION"
1. במסגרת הזמנת חבילת נופש מסוג "מקדימים להזמין" מציעה החברה ללקוחותיה חבילות נופש עתידיות במחירים מוזלים. 
2. יובהר, כי מלוא התשלום בגין האירוח כאמור יתבצע במעמד ביצוע ההזמנה באתר (ולא במועד האירוח במלון).  
3. ביטול אירוח "מקדימים להזמין" - בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, לרבות התקנות שהותקנו מכוח, משתמש אשר ביצע הזמנת אירוח במסגרת "מקדימים להזמין" יהא רשאי לבטל את ההזמנה כאמור החל מיום עשיית ההזמנה ועד 14 (ארבע עשר) ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך אישור פרטי ההזמנה, המאוחר מבין השניים. 
4. ביטול הזמנה ייעשה באמצעות הודעה בכתב בלבד שתימסר לחברה על ידי המשתמש בלבד (ולא על ידי צד ג' כלשהו) באיזה מבין הדרכים המפורטות להלן:
4.1. באמצעות פקס: 03-7600707 
4.2. באמצעות דוא"ל בכתובת  [email protected]
4.3. באמצעות קישורית ייעודית באתר
4.4. בעל פה – באמצעות מוקד שירות הלקוחות של החברה במספר *3993
4.5. בדואר רשום לכתובת לח"י 29, בני ברק
 
5. דמי ביטול  אירוח "מקדימים להזמין" - במקרה של ביטול שנעשה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך פרטי ההזמנה, המאוחר מבין השניים, יחויב המשתמש בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה כאמור, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביטול הזמנה מעבר למסגרת הזמנים המפורטים לעיל, המשתמש לא יהיה זכאי לבטל את העסקה ולא יהיה זכאי לקבל החזר כספי.
6. במקרה של ביטול הזמנה במסגרת הזמנים המותרים, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול מאת המשתמש, תשיב החברה למשתמש את התמורה ששולמה על ידו עבור אותה הזמנה או תבטל את החיוב בשל אותה הזמנה, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן. לאחר ביטול ההזמנה והחזרת התמורה, החברה תשלח למשתמש עותק מהודעת ביטול החיוב.
7. כל החזר כספי שיינתן על ידי החברה בגין ביטול עסקה יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצעה העסקה שבוטלה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
8. יתר תנאי תקנון האתר יחולו על המשתמש ללא שינוי.
 

הטבות בלעדיות למזמינים באתר

5% הנחה קבועה להזמנה מהאתר
הבטחה למחיר הזול ביותר
הזמינו עכשיו - שלמו בהגעה למלון
הרשמה לדיוור בוצעה בהצלחה