קשרי אורחים

פרטי התקשרות למחלקות קשרי אורחים במלונות הרשת

קראון פלזה תל אביב סיטי סנטר
קראון פלזה תל-אביב
VERT אילת
VERT ירושלים
VERT ים המלח
VERT לגון נתניה חיפה Bayview
מנהלת קשרי אורחים רשתית